ALTA TENSIÓ - MEDICIONS

Zona 06.2005 12.2005 10.2006 02.2007 06.2007 06.2009 06.2010 08.2012 03.2014 09.2016 07.2018 08.2020
Los Rosales 1,59 1,20 2,39 2,09 4,43 1,68 2,19 0,72 0,85 0,85 0,99 1,04
Pladellorens 0,99 0,85 1,76 1,27 3,99 1,07 1,45 0,75 0,77 0,85 0,87 0,89
Dr. Fleming 0,98 0,72 1,52 1,16 2,26 0,97 0,56 0,79 0,57 0,94 0,66 0,81
Av. Egara 1,81 1,61 3,62 2,72 5,57 1,60 2,82 0,85 1,48 1,37 1,88 1,88
Av. del Camp 1,41 1,12 1,48 0,64 0,03 1,55 4,53 1,10 1,33 0,00 1,38 3,22
Can Pallàs 2,26 1,70 1,65 0,86 0,02 1,69 4,83 1,29 1,73 0,00 1,77 2,29
Mesures en μT (microTeslas)
Màxim legal a Unió Europea: 100 μT a paissos com Suïssa, Suécia, Noruega, Australia, etc.. el màxim legal es de 1μT
LOS ROSALES DR. FLEMING AVDA. EGARA CAN PALLÀS