Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

AJUNTAMENT - PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS   DESPESES
Impostos directes 11.289.641,16   Personal 8.423.043,59
Impostos indirectes 250.000,00   Bens i serveis 8.551.570,94
Taxes i altres ingressos 2.369.800   Despeses financeres 83.835,21
Transferències corrents 5.099.704,80   Transferències corrents 920.825,00
Ingressos patrimonials 319.500   Inversions reals 1.762.929,93
Transferències de capital 471.500   Transferències de capital 33.000,00
Passisus financers 790.277,51   Passisus financers 815.218,80
TOTAL 20.590.423,47   TOTAL 20.590.423,47
  1. El pressupost s'apuja un 5,85%
  2. Segueixen baixant les despeses financeres..
  3. La despesa corrent s'incrementa un 6,76%
  4. L'inversió tant sols s'incrementa un 4,36%