1. Alcalde de Sant Quirze 1995-2005
  2. En el seu mandat:
  3. S'ha disparat el dèficit públic de l'Ajuntament.
  4. La construcció sense control.
  5. Es va aprovar el pla del Castellet.
  6. La construcció de parcs públics, sense control del manteniment posterior.
  7. S'han apujat els impostos per sobre de l'IPC.
  8. Es va acordar el nou sistema de taxes d'escombraries, que penalitza les famílies nombroses.
  9. Imposició de la taxa de guals sense sol·licitar-ho.