Capítol X - Via pública

L’objectiu del servei de Via Pública d’un Ajuntament és garantir la gestió, planificació i el manteniment de les vies i espais públics del poble, així com garantir l’accés als serveis i equipaments.

Vas a comprar, a donar un volt pel parc? Estàs envoltat de via pública, fanals, voreres, bancs, papereres, fonts, arbres, asfalt, etc...

Si preguntem, tothom té alguna queixa i en aquest període, molts veïns les han fet arribar a l’Ajuntament, però el grau de satisfacció, no està en el millor dels nivells.


Via pública

Asfaltat, pintat de carrers i arbres nous, quan hi ha eleccions, canvi de bancs i fonts per uns de nous, després d’anys de no fer-los cap manteniment, arbres que s’han mort i es retiren, sense tapar el forat que han deixat, llambordes que surten del seu lloc, voreres que patinen o estan plenes d’herbes, papereres a llocs on no calen i llocs sense papereres, escocells que no engoleixen l'aigua perquè estan tapats de terra i herbes i així podríem seguir amb més i més exemples.

Manca de planificació en la inversió i el manteniment del mobiliari públic, una gran falta de seguiment del que succeeix, tant en la comprovació de l’estat, com en la reparació del mateix, deixant tota aquesta tasca a que algun veí es queixi del mal estat o funcionament.

Per altre cantó aquest i els anteriors ajuntaments, creiem que s’han preocupat i han destinat més recursos a altres temes, que als que són bàsics en un poble com ara la via pública, fet que acaba derivant en la degradació del patrimoni públic i una sensació de deixadesa que, no ens fa justícia als veïns que hi vivim.