Capítol VIII - Urbanisme

Aquest període ha vingut marcat per l’aprovació del nou Pla Urbanístic, que no ha portat molts canvis, en quant a la classificació del sol i que deixa el creixement de Sant Quirze, en un topall d’uns 21.000 habitants, aproximadament, quedant com a zones de construcció d’habitatges nous, El Castellet i Can Llobateres.

El gener de 2018 vàrem demanar al Ple Municipal, l’elaboració del mapa dels espais afectats per l’amiant i que el març del 2020, l’Ajuntament reconeixia (previ escrit al Síndic de Greuges) que aquest, estava pendent d’elaboració. A dia d’avui, seguim sense disposar del mapa d’afectació d’aquest material.


Urbanisme

Tanmateix, la construcció del carril bici entre Sant Quirze i Sabadell a l’alçada del poliesportiu, ha estat una mostra, del que no ha de ser una obra pública, amb uns mínims de qualitat, estrenyiment de la calçada per cotxes, fins al punt, de que dos camions no poden passar a l’hora, creuament just a la sortida de l’autopista de cotxes, bicis i vianants, en un lloc amb manca de senyalització i enllumenat.En resum, un nyap.

Un altre dels aspectes que, al final s’ha solucionat, ha estat el Pla Urbanístic d’El Castellet, un tema que es va iniciar amb la revisió d’un pla parcial de l’any 1978 i que, finalment, sembla que arriba al seu punt i final, 45 anys després.

El 2019 es parlava del Pla del Parc dels Torrents, projecte que estava en redacció. Quatre anys després, la web de l’Ajuntament informa que segueix en redacció.