Capítol II - Medi ambient

Després de les eleccions del 2015, la primera de les meses de participació que es van crear, va ser la de la protecció de Serra de Galliners, que tan bon punt es va posar en marxa i amb molta empenta, al cap de poc temps no se’n va saber res més (març 2016).


Aixeta

Serra de Galliners és un entorn natural que en gaudeix molta gent i que, a l’estar al nostre terme municipal, hauríem de protegir, preservar i dedicar-hi una mica més d’atenció i recursos.

Actualment, la protecció de l’entorn es basa, únicament, en la conservació de les franges entre urbanitzacions i bosc i, bàsicament, perquè ho obliga la Llei.

La conscienciació, cultura de l’entorn i educació, la du a terme Sant Quirze Natura, amb els seus recursos i voluntaris, mentre l’Ajuntament s’ha dedicat a replantar arbres dins del nucli urbà, que el govern municipal anterior no va fer, seguint aquella pauta de que, “quants menys arbres, menys feina i menys cost”.

Ara bé, com denunciava ja algun veí, van plantant arbres en època de sequera i a punt de que un decret de la Generalitat, obligui a no regar arbres i jardins davant la manca d’aigua. Tanmateix sembla que no es comprovi la idoneïtat de quins arbres plantar, si fan arrels o no (trencament de canonades), al·lèrgies o de si realment cal o no plantar-ne i posats a demanar, buscar un altre sistema que faci atractiu el carrer i a un menor cost.

Tot plegat, potser caldria una mica més d’organització, que bona falta li fa al consistori.