Capítol III - Escombraries

Per escombraries quasi tots pensem en el mateix, la bosseta que traiem de casa, el contenidor i llestos.

La majoria de queixes vénen, o bé per la manca de contenidors, per la brutícia que s’acumula al voltant (d’això en tenim la culpa nosaltres) i pel soroll i l’horari del camió.


Contenidor

L’any 2022, segons el pressupost municipal, es van dedicar 2.081.000 € al servei d’escombraries i 740.000 al cànon que es paga a l’abocador comarcal: En total, el 12% del pressupost municipal, se’l menja aquest servei.


Més enllà de la recollida, que podríem valorar-la de bastant bona, hi ha un seguit de serveis, que van relacionats i que sí caldria millorar i bastant. Ens referim a tallar les herbes que creixen a les voreres i, sobretot, la neteja dels escocells, que com que no plou, ningú no se’n recorda, però el dia que caigui, esperem que no ho faci amb ganes. Aquests serveis, estan inclosos dins del contracte, però aquesta Federació ha reclamat els darrers anys, el seu compliment i si més no, el control per part de l’Ajuntament de que això es faci.

Un altre tema i bastant gruixut, és el reciclatge. Sant Quirze va generar 8.563 tones d’escombraries l’any 2022 (1,16 quilos persona/dia) de les que el 39,46% es van reciclar (per sota de la mitjana de la comarca). La Directiva 2018 de la Unió Europea, estableix que el 2025 el 55% dels residus municipals hauran de reciclar-se, el 60% el 2030 i el 65% el 2035. A més a més, el 2025 hauran de reciclar-se, per separat, els residus tèxtils i els perillosos d’origen domèstic i aquí és on, per un cantó no val allò de “jo ja pago la meva taxa d’escombraries, que separin ells” i la manca d’iniciativa i inversió de l’Ajuntament, a l’hora de posar-nos les piles en aquest tema.

A la fi, el rebut seguirà augmentant per poder pagar les sancions.