Finalitza la comissió de municipalització

9 FEB 2022

El passat dia 8, va cloure la darrera reunió de la Comissió de Municipalització de l’Aigua, on es va aprovar la memòria i el reglament de servei i que ara, es portarà a l’aprovació del Ple Municipal.
En aquest temps hem fet les aportacions oportunes als documents, que han estat recollits. Malgrat això, en la votació ens hem abstingut, per dues raons importants, no som experts en aquests tipus de contractes i serveis i. per un altre, som partidaris de que, els serveis públics els porti l’Administració i en siguem beneficiaris tots, però l’experiència en els darrers 20 anys de contracte, no ha estat del tot satisfactòria.
Hem de recordar que en el període d’aquest contracte amb CASSA, no hi ha hagut transparència, control del contracte i no s’han fet inversions importants en la xarxa, a canvi de no augmentar preus, el que ha fet que la xarxa quedi desfasada i tinguem que encarar ara un futur, on caldrà planificar la renovació de molts quilòmetres d’una xarxa de subministrament envellida.

impostos