impostos impostos

Les urbanitzacions envelleixen

23 GEN 2022

Les primeres es van iniciar a finals del 70 i inicis del 80.
Moltes van créixer a l’ombra del boom urbanístic i tan ràpid com van créixer, es van degradar. Això ho saben molt bé, els veïns que hi viuen i les obres que ha calgut fer.
A tot això cal afegir la urbanització de l’entorn, voreres i asfaltat que depenen de l’Ajuntament, s’han degradat amb el temps, sense que cap govern municipal hagi actuat, degut a l’elevat cost que això representa.
Molts veïns han arreglat les entrades als garatges, incloent-hi la part de la vorera que és de propietat municipal i de la que es paga la taxa de guals anualment, però la resta del carrer segueix allà i va deteriorant-se amb els anys, creixen les males herbes i acaben malmeses.
A l’igual que passa amb la xarxa d’aigua, no hi ha, ni hi ha hagut inversió i tard o d’hora caldrà fer-la.
Preparem la cartera, que això no serà barat.