reciclatge

MEDIAMBIENT

Reciclatge, encara anem a la cua

12 MAI 2021


El Consell Comarcal ha publicat les dades del reciclatge a diferents poblacions i si bé hem millorat respecte als darrers anys, encara estem per sota la mitjana.
Hem passat de reciclar el 36,88% el 2019 al 40,08% el 2020. Matèria orgànica, vidre i el paper, entre els materials que més es reciclen i en total generem 462 quilos de brossa, per persona i any.
Com sempre passa amb tots els temes de conscienciació, no tan sols cal l’esforç de tots, sinó que també l’ajut i el foment per part de l’Ajuntament i el Consell Comarcal, són fonamentals a l’hora de complir els nivells que ens marca la Comunitat Europea i que l’any 2022/2023 començarem a veure les conseqüències en les taxes que paguem.