SOCIETAT

El Sant Quirze on vivíem: CAPÍTOL VIII - HABITATGE

20 JUN 2020


Habitatge i públic dues paraules difícils de casar a Sant Quirze, sinó ens remuntem a bastants anys enrere.

Si tenim en compte els preus m2 al poble, es fa quasi del tot impossible que la gent jove, pugui quedar-se a viure aquí i, per tant, han de buscar-se el futur en altres indrets.

L’any 2001 es creava l’empresa municipal COMU a Sant Quirze, amb l’objectiu de promoure l’habitatge públic, tant de compra com de lloguer al municipi. Des de llavors, poc habitatge públic hem vist i les assignacions sempre han estat envoltades de polèmica.

A l’igual que amb l’asfaltat de carrers i el manteniment de mobiliari públic, aquí també trobem a faltar un pla a llarg termini, així com contemplar altres modalitats, tant de construcció, com de lloguer d’habitatge públic.

Malgrat que la mitjana d’edat a Sant Quirze es situa en els 39,63 anys (quasi 2 més que fa 5 anys) el futur està en el jovent i si aquí no tenen on viure o a on establir-se, en uns anys probablement tindrem un poble envellit.