SOCIETAT

El Sant Quirze on vivíem: CAPÍTOL VI - PARTICIPACIÓ

6 JUN 2020El darrer any hem vist com s’anaven constituint diverses meses, per abordar diferents temes, que no deixen de ser espais per parlar de la problemàtica específica. Tanmateix, ja podem presentar al Ple Municipal mocions i/o exposar diverses problemàtiques.

Aquests instruments s’han dotat d’una rigidesa de funcionament, reglament, participants, etc... quan podia ser un simple fòrum de discussió, doncs aquestes meses no decideixen el que es farà o es deixarà de fer, sinó que plantegen les inquietuds i mancances, en tot cas el Ple Municipal serà qui ho decidirà al final.

Hem de recordar que instruments de participació de gran calat, com tenen a altres municipis, són el Consell de Ciutat i el Síndic Municipal, dues figures que ja estaven als programes electorals del 2015 i cinc anys després estan per crear, malgrat que els programes electorals deien que tenien que estar creats en un any màxim.

En la participació (i en el debat que comporta) està el futur del funcionament de col·lectius com ara els municipis, però els polítics en general, li tenen por a que els hi treguin protagonisme i així ho hem viscut en algun municipi, on s’han eliminat aquestes figures.

Per entendre millor de què va la participació, valgui aquesta frase:

“Quan hem de construir un pont, necessitem un enginyer, per saber si cal el pont, necessitem el poble”