SOCIETAT

El Sant Quirze on vivíem: CAPÍTOL III - L'AUTOBÚS

21 MAI 2020El maig de 2019 es va constituir la Mesa de l’Autobús, fruit del neguit veïnal pel servei deficient que tenim en el nostre municipi.

Hem de recordar que a Sant Quirze qui dona el servei és TUS (de Sabadell) i a Les Fonts TME (de Terrassa), mentre a Sant Quirze el servei entra dins del nucli urbà, a Les Fonts, es queda en la part que pertany al municipi de Terrassa.

Fins a dia d’avui, hem realitzat 4 reunions i una cinquena va estar suspesa pel confinament.

Els principals temes que vàrem manifestar van ser:

  1. Freqüència de pas en hores punta.
  2. Tarificació social.
  3. Proposta de variació de recorregut.
  4. Possibilitat de donar el servei en festius.

En quant a la freqüència de pas TUS, vàrem presentar 3 diferents propostes, que en tot cas no es podien dur a terme fins el mes de setembre, quan es comprin nous vehicles.

En quant a la tarificació social, a Les Fonts ja estava parlat amb TME, però no s’aplicava fins que s’arribés a una entesa, per aplicar amb TUS la tarificació social al nucli de Sant Quirze. Sembla que això ja està en marxa i esperem que l’any vinent es dugui a terme.

Queden pendents la variació de recorregut (afecta a El Castellet i Castelltort), la possibilitat de que entrin els autobusos de TME al nucli de Les Fonts i el donar servei els festius (que dependrà del cost i la disponibilitat de pressupost municipal).