Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

SALUT
La sanitat a debat
13 MAR 2017

Aquests dies la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, està realitzant enquestes a les portes dels CAP, per tal de poder copsar el grau de satisfacció de la població, al respecte d’aquestes infraestructures.
De tots és conegut que amb els retalls pressupostaris, alguns CAP han deixat de donar serveis d’especialització que ja tenien, d’altres han retallat en horaris i en general, s’ha disminuït el nombre de professionals mèdics i administratius, així com el temps de dedicació de personal interí i suplències de baixes per malaltia, maternitat, etc...
A tot això hi hem de sumar, per un cantó, la poca informació sobre prevenció que es du a terme, per part de les Institucions oficials i el gran dèficit hospitalari que tenim a la Comarca del Vallès, on la mitjana de llits, per cada 1000 habitants, és de les més baixes de Catalunya.