Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

ECONOMÍA
Taxes i impostos 2017
21 DES 2016

Pel 2017 no es preveu cap canvi important ens els impostos i taxes municipals que paguem, així doncs el coeficient de l'IBI, la taxa d'escombraries, guals i vehicles, continuarà com el 2016.
Com ja vàrem publicar, el Consell Comarcal ha anunciat una forta pujada (150%) de les quotes que es paguen pel tractament de residus entre el 2017 i el 2020, el que ens fa creure que la pujada vindrà l'any 2018.
Tanmateix recomanem revisar l'article sobre el cicle del reciclatge que hem publicat a la revista de gener i que incideix en la necessitat de fomentar aquesta pràctica.
Consulti les taxes i impostos sobre l'IBI, les escombraries, els guals i els vehícles.