Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

TAXES MUNICIPALS
Presentem al·legacions a les taxes municipals 2017
17 NOV 2016

Una vegada aprovades les taxes municipals del 2017, hem decidit presentar al·legacions a les mateixes, sobre dos temes que considerem interessants i que creiem no poden malmetre les arques de l'Ajuntament.

El primer es refereix al fraccionament del rebut de l'IBI al que aquest any, tenen dret totes les llars que paguin més de 120 €. Aquesta línia de 120€, es deu a la problemàtica que existeix a l'hora de reclamar (l'Administració) un rebut impagat per sota dels 12€ (recordem que el fraccionament és mensual amb 10 quotes).

Els impostos i taxes municipals, es meriten en el moment en que et dones d'alta, ja sigui per empadronament (IBI, escombraries, guals, etc...) o per la compra d'un vehicle. En tot cas i segons els reglaments, els impostos es meriten als titulars que a u de gener de l'any en curs, generen l'impost corresponent. Per tant, què costaria unificar en un sol, totes les taxes i arbitris que paguem i fraccionar-lo en 10 mesos?

Si bé és cert que hi hauria un increment en les comissions bancàries (amb una bona negociació, no seria cap dispendi que no es pogués assumir), la periodificació sempre fa que les famílies es puguin administrar millor els seus comptes, així com poder distribuir el cost d'aquestes taxes entre dos propietaris, en cas de venda d'una vivenda.

El segon, es refereix als descomptes per aportacions a la deixalleria. Si bé com a ciutadans,  tenim l'obligació moral de reciclar, les administracions han introduït, a més de la propaganda, descomptes en les taxes municipals, a tots aquells que reciclen. Ara bé, a Sant Quirze tenim un obstacle a saltar i que seria de fàcil solució, LA TARGETA CIUTADANA o TARGETA VIP (com mal l'anomenava el govern municipal anterior).

En cap cas podem posar impediments al reciclatge i si fóssim una mica innovadors, fins i tot podríem retornar als ciutadans que reciclen, tots aquells diners que rep l'Ajuntament per aquest concepte i el que és més, aquests es podrien reinvertir en el comerç local, com ja fan d'altres municipis, però això ja sembla que es massa demanar. Primer doncs, suprimim els obstacles i després incentivem el reciclatge.