FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 
Tancar
 
EN QUÈ ES GASTEN ELS MEUS IMPOSTOS?
   

Com ja vàrem avançar a la nostra revista de gener, l'Ajuntament va presentar el seu pressupost pel 2014, amb un desplegament de frases fines amb les que, més d'un es va pensar que vivim al paradís terrenal.
Si toquem de peus al terra i ens prenem la molèstia de llegir, detingudament, no tan sols el pressupost, sinó la documentació que s'adjunta, podem arribar a algunes conclusions:

 • 40% en despeses de personal
 • 40% en despesa corrent
 • 10% en tornar préstecs
 • 4% en subvencions
 • 6% en inversió
 1. L'Escola de Música i la Bressol ens costen 270.000 € i degut al descens de les aportacions de la Generalitat, caldrà revisar quin haurà de ser el seu futur.
 2. Ens gastarem 125.000 € en telèfon, 20.000 en despeses postals, 120.000 en lloguer d'edificis, 195.000 en gas, 55.000 en aigua, 365.000 en llum dels edificis i 52.000 en material fungible d'oficina.
 3. Els partits polítics ens costaran entre salaris i subvencions uns 456.000 €.
 4. Es disparen les despeses d'enllumenat públic, esporga d'arbrat, clavegueram i manteniment d'edificis (9,5%; 21,5%; 17% i 11% respectivament).
 5. La neteja d'edificis ens costa 852.000 €, el contracte d'escombraries 2.085.000 i el manteniment de parcs i jardins 330.000 €.
 6. El capital + interessos que hem de retornar als bancs, passa d’1.887.000 a 2.035.000 €

A tot això haurem de sumar la major dotació de participació ciutadana (511.000 €), creiem que enfocada a l'auto propaganda de cara a les eleccions del 2015.

La partida de Turisme, Comerç i Ocupació destina 10.000 € a subvencions, 8.000 € a inversió i 191.000 a salaris de funcionaris. Desconeixem si són funcionaris que estan fent turisme mentre compren al comerç i així els mantenim ocupats: Nosaltres d'això en diem malbaratar diners.

 
blog comments powered by Disqus