TAXA DE GUALS

El govern municipal del 2006 (CiU) el va aplicar a tots els guals, tant si s'havien sol·licitat com si no.
El govern municipal del 2007 (CiU-ERC) ha rectificat i ara, tant sols el pagaran els que ho sol·licitin, però lo cobrat, cobrat està.
El govern municipal del 2008 (CiU-PSC-PP) amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de l'Estat, segueix aplicant aquest impost.
El podríem qualificar aquest impost, de la taxa de la vergonya, pel mal portat que ha estat.


TIPUS IMPORT
Aparcaments privats:  
Fins a 4 metres lineals per any 23,39 €
Per cada metre o fracció més  6,64 €
Aparcaments comunitàris (max. 15 vehícles):  
Fins a 4 metres lineals per any 35,79 €
Per cada metre o fracció més 10,16 €
Aparcaments comunitàris (més de 15 vehícles):  
Fins a 4 metres lineals per any 42,94 €
Per cada metre o fracció més 12,19 €