Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

CALENDARI FISCAL

Impost de vehícles: 01.03.2018 fins 02.05.2018
   
Impost bens inmobles:
No domiciliats: 01.02.2018 fins 03.04.2018
Domiciliats (4 pagaments): 28.02.2018 / 30.04.2018 / 29.06.2018 / 28.09.2018
Domiciliats (10 pagaments): 28.02.2018 / 30.03.2018 / 30.04.2018 / 31.05.2018 / 29.06.2018
  31.07.2018 / 31.08.2018 / 28.09.2018 / 31.10.2018 / 30.11.2018
   
Taxa de guals: 01.05.2018 fins 30.06.2018
   
Taxa conservació cementiri: 01.06.2018 fins 31.07.2018
   
Taxa recollida d'escombraries: 01.10.2018 fins 30.11.2018