ELS NOMS DE SANT QUIRZEDes de la documentació que es pot trobar dels orígens, del que avui es el municipi de Sant Quirze, fins els dies actuals, els noms al que el trobem identificat són diversos.
Així doncs, el nom més antic que trobem documentat es el de Serra de Galliners, Monte Gallinario (any 986).
L'any 1234 en una confirmació de béns del monestir de Sant Cugat feta pel rei Jaume I, apareix el nom de Sant Quirici de Terracia.
No es fins l'any 1426 que apareix la denominació de Galliners. En una visita pastoral d'aquest any es llegeix "Visitatio Sancti Quirici del Monte Gallinario".
Des de llavors la duplicitat de denominacions es va repetint, fins que al 1740, en una altra visita pastoral es diu: "Par.Igla. Sant Quirse de Galliners ahoy de Tarrasa".
L'any 1829 es va constituir el municipi de San Quirico de Tarrasa, depenen del partit judicial de Terrassa i que fins el 1891 no es va incorporar al partit judicial de Sabadell.
L'any 1935 amb la recuperació de la Generalitat, el municipi canvià el seu nom per dir-se Sant Quirze de la Serra, posteriorment l'any 1937 amb l'anticlericalisme el govern republicà, va fer desaparèixer el Sant del topònim, quedant el seu nom en Quirze de la Serra.
Al final de la guerra civil, amb l'entrada de les tropes nacionals, el nom va tornar al seu topònim antic San Quirico de Tarrasa.
Amb la recuperació de la democràcia, l'any 1976 es va aprovar el canvi de nom que les autoritats franquistes li havien donat, passant a denominar-se amb el nom que actualment coneixem, Sant Quirze del Vallès.
Informació gentilessa del Grup d'Investigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)