LES INUNDACIONS DE 1962La nit del 25 al 26 de setembre de 1962, que encara recorden moltes persones, van caure 95 litres/m2 en 45 minuts, el torrent de Barbau, la riera de Can Feliu i la riera de Can Barra, es van convertir en un riu dues vegades més ample que l'Ebre.
Aquesta riuada es transformà en tragèdia tota la zona del Vallès i s'emportà un miler de vides humanes per endavant. A Sant Quirze això es traduí en la inundació del barri de Los Rosales, amb la conseqüent pèrdua de vides de15 persones que hi vivien.
Aquell mateix any la nit de Nadal (24 al 25 de desembre) hi hagué la major nevada que es recorda a Sant Quirze, amb gruixos de 70 a 80 cm. de neu.
Hi han altres riades documentades els anys 1878, 1898 i 1944, encara que cap d'elles amb víctimes mortals com les de l'any 1962.


Informació gentilessa del Grup dInvestigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)