L'ESGLESIA

Any 1915
Any 1954


Construïda a l'antic camí de Barcelona a Manresa passant per Terrassa.
El primer ocument data de l'any 996, en que una dona anomenada Imdelega, la va rebre com a donació; del compte Ramon, fill del comte Borrell.
Malgrat aquesta primera referència, el document més important data de l'any 1050, en que Gislabert, bisbe de Barcelona, consagrava l'església de Sant Quirze de Terrassa i la restà sotmesa al monestir de Sant Cugat.
En els seus orígens l'església de Sant Quirze tenia com a titular només a sant Quirze, advocació; que posteriorment va ser substituïda per la dels sants Quirze i la seva mare Julita, martiritzats a Tars el 16 de juny de 305.
L'any 1698 va patir la primera gran remodelació; documentada: s'encarregà a Joan Dosta de Sabadell la tasca de transportar les pedres d'una altre església situada dins la parròquia: Sant Pere de Torrents.
Entre el 1701 i 1702 es van enderrocar les parets de l'església per engrandir-la i una vegada finalitzada a restat així fins els nostres dies.
Un primer retaule gòtic del segle XV va decorar l'església fins el 1909 (actualment al museu Diocesà de Barcelona). El segon retaule es va encarregar l'any 1708 a Joan Vila, pel preu de 475 lliures, era d'estil barroc i estava format per un sòcol i dos pisos, els quals estaven dividits en tres carrers verticals.
El retaule va ser destruït l'any 1936 durant la guerra civil.
Actualment podem apreciar a l'altar major, l'obra dels anys seixanta creada per l'escultor Juvanteny.
L'aspecte exterior va canviar l'any 1912, quan es va remodelar el campanar, per poder-hi posar el rellotge que hi ha actualment.
Cal destacar que antigament al costat de l'església hi havia el cementiri, que l'any 1907 va ser traslladat a Can Casablancas, que actualment també ha desaparegut i ha estat traslladat en terrenys a prop de Can Feu.


Informació; gentilessa del Grup dInvestigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)