ELS EDIFICIS

La Patronal any 1923
La Cooperativa any 1928


La Patronal. (1922) era el lloc de reunió dels propietaris i de la gent benestant del poble i on després de la guerra civil, hi va haver el 'cafè españolol'.
La Cooperativa. (1927) era el lloc de reunió de la gent obrera i on es feia teatre i es duien a terme els balls. Durant molts anys el cinema de Sant Quirze va ser la Cooperativa i va desaparèixer els darrers anys de la dècada dels vuitanta.


Informació gentilessa del Grup dInvestigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)