Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

HISTORIA - ELS EDIFICIS

La Patronal. (1922) era el lloc de reunió dels propietaris i de la gent benestant del poble i on després de la guerra civil, hi va haver el "cafè español".

La Cooperativa. (1927) era el lloc de reunió de la gent obrera i on es feia teatre i es duien a terme els balls. Durant molts anys el cinema de Sant Quirze va ser la Cooperativa i va desaparèixer els darrers anys de la dècada dels vuitanta.

La Patronal any 1923 La Cooperativa any 1928