LA BÒBILA DE MADURELL

Any 1921
Any 1948


En els terrenys de la Bòbila, l'home ha viscut 2000 anys i per aixó podem trobar restes de diferents époques: un assentament i una necrópolis del neolític, restes de l'edat de bronze, restes iberes i una vila romana.
El jaciment ocupa una extensió de més de 30 Ha. La primera noticia que es coneix, data de 'any 1921 durant la construcció dels Ferrocarrils de la Generalitat, quan es van descobrir tres enterraments en sepulcre de fossa i sitges d'emmagatzematge.
L'instal·lació l'any 1931 d'un bóbila propietat del senyor Madurell i la conseqüent extracció d'argila, van posar al descobert noves restes, de manera que des de llavors el jaciment es diria Bóbila Madurell.
La construcció de l'autopista C58, dels centres comercials Alcampo i Toys R'us i el Barcelona Moda Center, sortiren nous vestigis d'aquelles primeres troballes.
Durant els any 1975-1991 es van dur a terme les campanyes d'excavacions, que van permetre recuperar més de 50 sepulcres amb restes humanes, així com restes de l'edat de bronze (fabricació d'eines de metall), ceràmiques i ossos humans, que fa pensar un enterrament i una sitja de petites dimensions, en la que es podien veure parts de color més gris, que han estat interpretades com a restes carbonitzades que, possiblement, indiquen que hi hagué un incendi.
Totes les restes són actualment al Museu d'História de Sabadell.


Informació gentilessa del Grup dInvestigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)