Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

POBLE - ESTADÍSTICA

Població 2015 19.602   Nascuts a Catalunya 15.508   Número turismes 10.235
Població (homes) 9.619   Nascuts a la resta d'Espanya 2.787   Número de motocicletes 2.046
Població (dones) 9.983   Nascuts a l'estranger 1.307   Vehicles industrials 2.267
Extensió Km2 14,1   Habitatges familiars principals 6.809   Afiliats a la Seguretat Social 8.650
Densitat (hab/km2) 1.393,2   PIB per habitant (milers d'euros) 28,1   Atur registrat 2015 908
Naixements 2015 176   Renda familiar per habitant 19.900€   Residus per capita (kg/hab/dia) 1,13
Matrimonis 2014 78   Superficie agrícola (hectàrees) 182   Tones residus 2014 7.117
Creixement 2001-2011 (persones) 5.297   Habitatges iniciats 2015 8   Recollida selectiva 34,2%
               
Font: Idescat Generalitat de Catalunya