Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

POBLE - ESTADÍSTICA

Població 2017 19.867   Nascuts a Catalunya 15.760   Número turismes 10.235
Població (homes) 9.715   Nascuts a la resta d'Espanya 2.726   Número de motocicletes 2.046
Població (dones) 10.152   Nascuts a l'estranger 1.381   Vehicles industrials 2.267
Extensió Km2 14,07   Habitatges familiars principals 6.809   Afiliats a la Seguretat Social 9.136
Densitat (hab/km2) 1.412   PIB per habitant (milers d'euros) 32,6   Atur registrat 2017 715
Naixements 2016 180   Renda familiar per habitant 22.300€   Residus per capita (kg/hab/dia) 2016 1,13
Matrimonis 2016 84   Superficie agrícola (hectàrees) 182   Tones residus 2016 6.257
Creixement 2001-2011 (persones) 5.297   Habitatges iniciats 2017 31   Recollida selectiva 2016 33%
               
Font: Idescat Generalitat de Catalunya, Direcció General de Trànsit