ESTADÍSTICA

Població 2019 20.141 Nascuts a Catalunya 15.988 Número turismes 10.910
Població (homes) 9.865 Nascuts a la resta d'Espanya 2.636 Número de motocicletes 2.382
Població (dones) 10.276 Nascuts a l'estranger 1.517 Vehicles industrials 2.347
Extensió Km2 14,07 Habitatges familiars principals 2011 6.809 Afiliats a la Seguretat Social 2020 9.101
Densitat (hab/km2) 2019 1.431 Renda mitja per habitant (2018) 32.883 Atur registrat 2019 639
Naixements 2018 94 Renda familiar per habitant 2019 21.900€ Residus per capita (kg/hab/dia) 2018 1,19
Matrimonis 2018 61 Superficie agrícola (hectàrees) 182 Tones residus 2018 7.058
Defuncions 94 Habitatges iniciats 2018 37 Recollida selectiva 2016 35,3%


Font: Idescat Generalitat de Catalunya