ESCRITS

DATA ENTITAT DESCRIPCIÓ CONTESTAT
6.01.2022 Ajuntament Sant Quirze Reclamant plantació arbres al Living NO
13.05.2021 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut llista d'habitatges ocupats a SQV. NO
03.05.2021 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut còpia contracte manteniment poliesportiu. Comissió de Garantíes de Transparència
01.10.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut informació sobre tall de la via verda. SI
12.08.2020 Agència Seguretat Aèrea Vols sobre el nucli de Sant Quirze. Defensor del Pueblo
02.07.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut reunió amb alcaldia. SI
11.06.2020 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitut consulta expedient tècnic de les deficiències del Poliesportiu Síndic de Greuges
29.01.2020 Ajuntament Sant Quirze Al·legacions a l'Avantprojecte de Reforma del Poliesportiu SI
20.12.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant informació sobre la retirada de l'amiant al municipi Síndic de Greuges
21.11.2019 Ajuntament Sant Quirze Sobre el projecte del poliesportiu del Living SI
06.11.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant nulitat d'un requeriment Síndic de Greuges
29.10.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant reunió urgent amb l'alcaldessa SI
23.10.2019 Ajuntament Sant Quirze Comunicant incidències a Can Pallàs Síndic de Greuges
25.09.2019 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant instruccions per les subvencions 2020 Síndic de Greuges
13.03.2018 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant resposta a dos projectes presentats SI
22.05.2017 Agéncia Seguretat Aèria Denunciant vols irregulars de dos avionetes Defensor del Pueblo
21.05.2017 Aeroport de Sabadell Solicitant informació sobre el vol de dos avions a baixa altura Defensor del Pueblo
20.04.2017 Ajuntament Sant Quirze Solicitant informació sobre les tanques del camp d'esports del living SI
14.04.2017 Agéncia Seguretat Aèria Denunciant vols irregulars de dos avionetes Defensor del Pueblo
07.03.2016 Ajuntament Sant Quirze Queixa per l'estat de les aceres de Mas Duran i les permanents caigudes de ciutadans Síndic de Greuges
17.11.2016 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions a les taxes i impostos municipals 2017 SI
31.10.2016 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant consultar el contracte de desratització SI
23.09.2016 Ferrocarrils de la Generalitat Trameten queixes veïnals sobre el funcionament del mes de setembre SI
24.04.2016 Aeroport Sabadell Informació sobre vols de reactors SI
29.12.2015 Aeroport Sabadell Informació sobre longitud de la pista SI
03.11.2015 Generalitat de Catalunya Sol·licitant convocatoria reunió Comissió Seguiment aeroport Sabadell Síndic de Greuges
03.04.2015 Junta Electoral Zona Sabadell Consultant resposta de l'Ajuntament a la campanya 'passem comptes' SI
07.03.2015 Conselleria de Governació Consultant resposta de l'Ajuntament a la campanya 'passem comptes' SI
07.03.2015 Fiscalia de Sabadell Comunicant resposta de l'Ajuntament a la campanya 'passem comptes' NO
10.02.2015 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant dates campanya 'passem comptes SI
20.11.2014 Ajuntament de Sant Quirze Solicitant informació sobre un aparell instalat al carrer Nou Síndic de Greuges
08.09.2014 Ajuntament de Sant Quirze Solicitant subvenció municipal any 2014 SI
25.08.2014 Ajuntament de Sant Quirze Solicitant estudi sobre comerç local Síndic de Greuges
31.07.2014 Ajuntament de Sant Quirze Solicitant intervenció al Ple municipal de setembre NO
06.11.2013 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant deficiéncies a la via pública Síndic de Greuges
04.10.2013 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre el canvi d'horaris del bus B8 SI
01.10.2013 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions modificació urbanistica a Serra Galliners NO
20.12.2012 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre subvenció 2012 Síndic de Greuges
19.11.2012 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions a les taxes municipals 2013 Síndic de Greuges
06.11.2012 Ajuntament de Sant Quirze Recurs de reposició per la revocació de la subvenció 2011 Síndic de Greuges
31.10.2012 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre horaris d'atenció de CASSA SI
11.06.2012 Ajuntament de Sant Quirze Reclamant informació per escrit sobre la subvenció 2012 Síndic de Greuges
24.01.2012 Agéncia Seguretat Aèria Comunicant la instal·lació d'una benzinera a Alcampo SI
23.01.2012 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant la modificació de l'Impost de Bens Immobles SI
10.01.2012 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre la revista Informem Síndic de Greuges
09.01.2012 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació del pressupost 2012 Síndic de Greuges
13.12.2011 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre una deficiéncia a la via pública SI
07.12.2011 Agéncia Seguretat Aèria Sol·licitant informació sobre les proves que es fan a l'aeroport Defensor Pueblo
25.11.2011 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant la preséncia de caçadors a les urbanitzacions Síndic de Greuges
24.11.2011 Ajuntament de Sant Quirze Alegacions a les taxes municipals 2012 Síndic de Greuges
12.09.2011 Ajuntament de Sant Quirze Reclamant resposta a l'escrit del 16/02/2011 SI
19.07.2011 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre l'enderroc de Cobega SI
26.05.2011 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant analisi qualitat de l'aigüa de reg del Parc de les Morisques Síndic de Greuges
19.04.2011 Fiscalia Medi Ambient Barcelona Denunciant utilització d'aigües sense permís al Parc de les Morisques SI
21.02.2011 Síndic de Greuges Comunicant-li falsedat d'informació que ha rebut de l'Ajuntament SI
16.02.2011 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant el perill de globus de paper trobats a Galliners Síndic de Greuges
14.02.2011 Direcció Aviació Civil Comunicant instal·lació definitiva de wifi sense autorització SI
11.02.2011 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant campanya sobre les línies d'alta tensió SI
11.02.2011 Ajuntament de Sant Quirze Comunicant campanya 'passem comptes' SI
11.02.2011 Ajuntament de Sant Quirze Recurs reposició sobre concessió de sales a la Masia Can Feliu Síndic de Greuges
06.02.2011 Direcció Aeroports Generalitat Sol·licitant reunió amb el nou Director General Síndic de Greuges
09.01.2011 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació tall d'arbres a Serra de Galliners Síndic de Greuges
07.01.2011 Agéncia Seguretat Aèria Comunicant concessió permisos a Sant Pau de Riu Sec SI
29.11.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre tràmits en les subvencions Síndic de Greuges
17.09.2010 Direcció Aviació Civil Comunicant instal·lació wifi sense autorització SI
16.09.2010 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions al projecte Wifi gratuït SI
05.08.2010 Direcció Aeroports Generalitat Sol·licitant reunió Comissió de Seguiment Síndic de Greuges
05.08.2010 Direcció Aviació Civil Sol·licitant informació permisos Sant Pau de Riu Sec SI
21.07.2010 Agéncia Seguretat Aèria Sol·licitant informació permisos festival aeri SI
12.07.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació urbanísitca sobre Castelltort sota via Síndic de Greuges
25.04.2010 Departament Política Territorial Demanant la dimissió del Director General de Ports i Aeroports --
12.04.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació sobre una barraca al barri dels Rosales Síndic de Greuges
12.04.2010 Agéncia Catalana de l'Aigua Al·legacions a la concessió d'explotació d'aigües subterrànies Síndic de Greuges
19.03.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant cópia de les servituds aéries de l'aeroport de Sabadell Síndic de Greuges
22.02.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació de partides del pressupost 2010 Síndic de Greuges
22.02.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació projectes FEIL no finalitzats Síndic de Greuges
05.02.2010 Agéncia Seguretat Aèria Sol·licitant cópia de les servituds aéries de l'aeroport de Sabadell SI
05.02.2010 Delegació Govern a Catalunya Sol·licitant cópia de les servituds aéries de l'aeroport de Sabadell SI
02.02.2010 Direcció Aeroports Generalitat Sol·licitant actes Comissió de Seguiment Síndic de Greuges
22.01.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant cópia del pressupost 2010 SI
22.01.2010 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant informació projectes FEIL no finalitzats SI
20.11.2009 Ajuntament de Sant Quirze Denunciant mala col·locació d'uns contenidors SI
26.10.2009 Ajuntament de Sant Quirze Denunciant irregularitats en el rebut de l'aigua Solventat CASSA
28.07.2009 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant la consulta del contracte signat amb CASSA Síndic de Greuges
28.07.2009 Dirección Aviacion Civil Vols il·legals de jets a l'aeroport de Sabadell Defensor Pueblo
26.07.2009 Companyia Aigues Sabadell Denunciant irregularitats en el canvi de tarifes SI
10.07.2009 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant informació jurídica sobre el recurs del Castellet SI
05.06.2009 Direcció Aeroports Generalitat Recordant convocatória de la Comissió de seguiment de l'Aeroport Síndic de Greuges
11.05.2009 Ajuntament Sant Quirze Sol·Licitant documentació de Castelltort SI
08.05.2009 Delegació Govern Catalunya Denunciant les adjudicacions del pla FEIL SI
28.04.2009 Direcció Aviació Civil Soroll dels vols comercials destí a Barcelona Defensor Pueblo
11.03.2009 Ajuntament de Sant Quirze Moció al Ple sobre l'apujada de taxes municipals 2009 SI
09.01.2008 Direcció Aeroports Generalitat Demanant la convocatória de la Comissió de Seguiment SI
10.12.2008 Ajuntament de Sant Quirze Resolució al recurs de reposició sobre l'acord del Castellet Recorregut Generalitat
10.12.2008 Ajuntament de Sant Quirze Resolució al recurs de reposició sobre l'acord del Castellet Síndic de Greuges
27.11.2008 Direcció General Energia Sol·licitant reunió pel tema de les línies eléctriques Síndic de Greuges
27.11.2008 Ajuntament de Sabadell Sol·licitant informe económic de l'Aeroport de Sabadell Síndic de Greuges
27.11.2008 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions a les Ordenances Fiscals 2009 SI
27.11.2008 Ajuntament de Sant Quirze Recurs de reposició sobre l'acord del Castellet SI
29.10.2008 Direcció Aviació Civil Sol·licitant investigació de l'incident del dia 10.10.2008 Defensor Pueblo
27.10.2008 Ajuntament de Sant Quirze Sol·licitant documentació del canvi de tarifes de l'aigua SI
25.09.2008 Ajuntament de Sant Quirze Denunciant la discriminació en subvencions de la FAV --
27.08.2008 Ajuntament de Sant Quirze Denunciant irregularitats en el canvi tarifes de l'aigua SI
19.08.2008 Companyia Aigues Sabadell Denunciant irregularitats en el canvi de tarifes Agéncia Consum
11.08.2008 Delegació Hisenda Denunciant frau fiscal a l'Aeroport de Sabadell Denúncia
04.07.2008 Ajuntament Sant Quirze Demanant entrevista amb l'Interventor Municipal Síndic de Greuges
04.07.2008 Direcció Aeroports Generalitat Demanant informes de l'Aeroport de Sabadell Síndic de Greuges
03.07.2008 Ajuntament Sant Quirze Entregant aportacions al Pla Actuació Municipal SI
01.07.2008 Ajuntament Sant Quirze Denunciant defecte de forma en un escrit SI
10.06.2008 Ajuntament Sant Quirze Facilitant informació sobre aigües subterrànies SI
03.06.2008 Mossos Esquadra Denunciant activitats 4x4 a Serra de Galliners SI
03.06.2008 Ajuntament Sant Quirze Denunciant activitats 4x4 a Serra de Galliners Síndic de Greuges
29.05.2008 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant entrevista amb l'Interventor Municipal SI
29.05.2008 Agéncia Catalana de l'Aigua Sol·licitant informació sobre aigües subterrànies SI
29.05.2008 Direcció Aviació Civil Denunciant construcció il·legal a Can Gambús Defensor Pueblo
26.05.2008 CatSalut - Generalitat Queixes sobre la manca d'especialistes al CAP SI
22.04.2008 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant informació sobre el centre de telecomunicacions Síndic de Greuges
03.04.2008 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant liquidació pressupost any 2006 Síndic de Greuges
03.04.2008 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant informació sobre aigües subterrànies SI
25.03.2008 Direcció Aviació Civil Denunciant diversos incidents a l'aeroport Defensor Pueblo
25.03.2008 Agéncia Catalana de l'Aigua Denunciant abocaments al Poble Sec Síndic de Greuges
25.02.2008 Comisión Accidentes Aviación Denunciant diversos incidents a l'aeroport SI
03.02.2008 Ministra Foment Sol·licitant el detall de les vulneracions a les servituds Defensor Pueblo
27.01.2008 Generalitat de Catalunya Al·legacions al Pla d'Aeroports de la Generalitat SI
11.01.2008 Direcció Aviació Civil Denunciant diversos incidents a l'aeroport Defensor Pueblo
31.12.2007 Agéncia Catalana de l'Aigua Denunciant abocaments al Poble Sec Síndic de Greuges
10.12.2007 Ajuntament Sant Quirze Denunciant perill a la rotonda de l'estació SI
10.12.2007 Ajuntament Sant Quirze Denunciant construccions barraques a Los Rosales Síndic de Greuges
10.12.2007 Ajuntament Sant Quirze Denunciant abocaments al Poble Sec Síndic de Greuges
30.11.2007 Ajuntament Sant Quirze Comunicant manifestació pel 16.12.2007 SI
24.11.2007 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions a l'apujada d'impostos de l'any 2008 Síndic de Greuges
29.10.2007 Ajuntament de Sant Quirze Al·legacions a la modificació de la plantilla Síndic de Greuges
29.10.2007 Direcció Aeroports Generalitat Denunciant incompliments i sol·licitant reunió Síndic de Greuges
22.10.2007 CatSalut - Generalitat Queixes sobre l'estat de les obres del CAP SI
10.08.2007 Ministra de Foment Denunciant les servituds aéries SI
21.03.2007 Director Aeroport Denunciant el vol de 2 avions a poca distància Defensor Pueblo
29.01.2007 Advocats Batlló-Buxó Contesta a la carta rebuda sobre la denúncia del Castellet SI
24.12.2006 Director Aeroport Traslladant informació sobre el vol sobre Sant Quirze Defensor Pueblo
13.10.2006 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant mapa de sorolls del municipi SI
12.09.2006 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant documentació Castellet SI
21.07.2006 Ajuntament Sant Quirze Sol·licitant documentació Castellet SI
12.07.2006 Fiscalia Tribunal Superior Denúncia sobre el cas Castellet SI