CIVISME

civisme El civisme és una actitud que exercim cada dia amb la nostra conducta, quan busquem respectar i fer que es respectin, unes mínimes normes que sabem són positives, per la nostra societat.
Respectem les persones, el lloc on vivim i les normes, fent la convivència més agradable a tots. (Respecta als demés, tal i com t'agradaria que et respectessin).
Els poders públics tenen a la seva mà una part important en aquesta actitud, un bon exemple en són: establir les normatives i educar al ciutadà en aquestes, la vigilància de les mateixes, la instal·lació d'elements públics i la recollida puntual de les escombraries.
       
Obstacles Excés d'equipaments Mal aparcats Escombraries
Sorolls Animals domèstics Pintades i grafitis